Projekt „Šanca“ končí, práca na zvyšovaní kvalitnej ranej starostlivosti však pokračuje

Od januára 2020 dve nadácie Kárpátok Alapítvány – Magyarország ako vedúci partner spolu s Karpatskou nadáciou na Slovensku realizujú projekt „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“.

Projekt, ktorý končí v januári 2021 priniesol vďaka úsiliu obidvoch nadácií množstvo nových inšpirácií a zlepšené služby v ranej starostlivosti ako na Slovensku tak aj v Maďarsku.

Hlavnými výstupmi projektu sú:

  • Štúdia „Aby žiadne dieťa nezaostávalo“, ktorá mapuje a analyzuje súčasnú situáciu v oblasti služieb a programov podpory vývoja v ranom detstve (VRD) a vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) dostupných v oboch krajinách (https://odperinky.sk/aby-ziadne-dieta-nezaostavalo/ );
  • Zbierka príkladov dobrej praxe „Nevidené deti“, ktorá prezentuje najlepšie prístupy k ranej starostlivosti zo štátneho a mimovládneho sektora v košickom kraji ( https://odperinky.sk/nevidene-deti-priklady-dobrej-praxe/ );
  • Odborné články na tému ranej starostlivosti a súvisiace témy, ktoré spracovali rôzni odborníci z oboch krajín a sú publikované na tomto našom portáli;
  • Video o dôležitosti ranej starostlivosti a škodlivosti toxického stresu na vývoj dieťaťa ( https://odperinky.sk/investicie-v-ranom-veku/ );
  • Prepojenie odborníkov z oboch krajín aj štátnou správou pri virtuálnom okrúhlom stole s cieľom podporiť kvalitnú ranú starostlivosť pre všetky deti (https://odperinky.sk/co-je-potrebne-urobit-aby-ziadne-dieta-nezaostavalo/ );
  • Zlepšené zručnosti pracovníkov pracujúcich v teréne s deťmi zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom workshopov v oboch krajinách.

V neposlednom rade boli v rámci projektu zakúpené hračky a výtvarné pomôcky, ktorým sa potešilo 100 detí z Luníka IX, Veľkej Idy, Boliarova, Rankoviec, Vtáčkoviec a Bačkovíka. Z ich radosti sme mali aj my najväčšiu radosť.

Veríme, že tento projekt prispel aj k ďalšiemu šíreniu myšlienky, že kvalitná raná starostlivosť je základom úspechu každej spoločnosti a že kvalitná znamená aj to, že je dostupná pre všetky deti rovnako.

                                                                                                                                                                               Mária Ház, Karpatská nadácia

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email