Príprava profesionálov v oblasti ranej starostlivosti

V rámci programu Interreg, projektu „Šanca pre znevýhodnené deti“ , ktorý na slovenskej strane realizuje Karpatská nadácia, zorganizovala Karpatská nadácia – Maďarsko dvojdňové školenie pre pozvaných profesionálov v oblasti ranného starostlivosti, ktorí pracujú pre znevýhodnené komunity, rodiny a mládež v severovýchodnom Maďarsku.

Prvý deň viedla seminár Dr. Szilvia Gyurkó, právnička z oblasti práv detí, zakladateľka Nadácie detských práv v Hintalovone. Hlavnými témami, ktoré účastníci preberali, boli ochrana detí, domáci systém ochrany detí a jeho hlavní aktéri. Účastníci sa mali možnosť dozvedieť, ako systém ochrany detí funguje v Maďarsku a ako je možné v prípade potreby zasahovať. Podrobne sa diskutovalo aj o psychológii a rôznych formách, či hlavných príznakoch obťažovania a zneužívania a o všetkých súvisiacich povinnostiach a úlohách dotknutých odborníkov.

Počas školenia mohli účastníci dostať aj odpovede na otázky týkajúce sa ochrany detí súvisiace s ich prácou, najmä ako adresovať a riešiť problémy týkajúce sa detí, ako rozoznať a pristupovať k osobitným situáciám a objasniť úlohy a zodpovednosti.

Na druhý deň tréningu predstavila Éva Szomor, významná domáca a medzinárodná špecialistka na ranú starostlivosť, prezentáciu o rôznych fázach detstva, hlavných charakteristikách každej fázy a potom identifikovala a prezentovala vekové charakteristiky detí. Prostredníctvom spoločných cvičení mohli účastníci identifikovať hlavné vekové charakteristiky detí, ktoré je potrebné brať do úvahy počas ich vývoja odborníkmi, praktikmi, ktorí podporujú vývojový proces detí, a ich rodičmi.

Ďalšou témou boli problémy so správaním (neznášanlivosť, impulzivita, nepozornosť, rušenie iných detí) detí, ktoré nemali správny vývoj pohybu alebo čelili kognitívnym problémom. Éva ukázala veľa príkladov toho, ako pomocou malých krokov možno zvýšiť úroveň zručností s cieľom zlepšiť celkové správanie detí, znížiť ich frustráciu a zvýšiť ich dôveru.

Projekt „Šanca pre znevýhodnené deti“ FMP-E/1901/4.1/015 je podporovaný Európskou úniou, spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci slovensko-maďarského programu Interreg – Fond malých projektov.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            Bata Boglárka, Karpatská nadácia-Maďarsko

                                http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok