Prezentácia štúdie o systémoch ranej starostlivosti na Slovensku a v Maďarsku

Dňa 29.10.2020 Karpatská nadácia na Slovensku v spolupráci s Karpatskou nadáciou v Maďarsku zorganizovali on-line podujatie, ktoré bolo venované systémom ranej starostlivosti na Slovensku a v Maďarsku so zameraním na starostlivosť o deti zo znevýhodneného prostredia.

Okrem prezentácie štúdie o službách a programoch v oblasti  ranej starostlivosti na Slovensku a v Maďarsku si mohli účastníci  v panelovej diskusii vypočuť názory odborníkov a zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na to, aké skutočné šance majú deti žijúce v znevýhodnenom prostredí a ako zlepšiť ranú starostlivosť pre všetky detí bez rozdielu.

Toto podujatie bolo realizované v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, ktorý je podporený Európskou úniou, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prostredníctvom programu lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov. 

Pokiaľ ste nestihli sledovať podujatie v reálnom čase, jeho záznam si môžete pozrieť tu:

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok