Poradňa 007 / Vtáčkovce, Rankovce, Boliarov a Bačkovík

Cieľom projektu je zlepšenie kvality starostlivosti o deti v ranom detstve vo veku 0-7 rokov (vnútromaternicový rast, novorodenec, predškolský vek) metódou peer to peer. Projekt je určený pre matky s deťmi vo veku 0 až 7 rokov a tehotné ženy, ktoré očakávajú svoje prvé dieťa a žijú v segregovaných rómskych osadách v štyroch obciach. Projekt pracuje s 2 skupinami žien: 1. neformálnymi rómskymi aktivistkami/líderkami, 2. ohrozenými matkami – 40 mladými matkami postihnutými generačnou chudobou, ktorá sa prejavuje prítomnosťou sociálno-patologických javov, nedostatkom sociálnych zručností, nedostatkom starostlivosti o maloletých a domácnosť.

O organizácii:
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT vzniklo v r. 2004 a jeho misiou je posilňovanie rozvoja rómskych, marginalizovaných komunít na východnom Slovensku. K princípom práce organizácie patrí komplexný, strategický prístup a kontinuálnosť. Organizácia mobilizuje miestne zdroje, vytvára partnerstvá, splnomocňuje členov komunít k participácii na rozvojových projektoch. Spolupracuje s obcami, združuje sociálnych a komunitných pracovníkov, pedagógov, pastorálnych pracovníkov a rôznych expertov. Od r. 2010 je členom medzinárodnej siete YEPP (Youth empowerment partnership programme). Jej cieľom je aktivizácia mládeže a rómskych lídrov, ktorí preberajú zodpovednosť za vývoj ich komunít. Od r. 2014 sa organizácia venujeme aj téme sociálneho podnikania. V spolupráci s ERSTE foundation a organizáciou IFUA (HU), pripravuje stratégie a biznis plány k jednotlivým podnikateľským zámerom.

www.zdruzenieprelepsizivot.sk 

Zdieľajte tento článok