Čo nás možno prekvapí o motivácii?

Motivácia je riadená mozgovými systémami a tie sa budujú od narodenia. Ide o zložité nervové obvody a štruktúry, ktoré formujú naše skúsenosti a gény, s ktorými sme sa narodili. Tie spoločne ovplyvňujú to, ako sa naše motivačné systémy vyvíjajú a ako fungujú neskôr v živote. Ak budeme dávať deťom v ranom veku príležitosti, ktoré podporujú rozvoj zdravých a vyvážených motivačných systémov, poskytneme im kľúč k zabezpečeniu pozitívnych výsledkov v budúcom živote – pre školu, prácu, zdravie a výchovu ďalšej generácie. Prečítajte si 5 faktov o motivácii, o ktorých ste doteraz možno nepočuli. 

#1 Motivácia pochádza zo súboru neurochemických sietí, ktoré sa vyvíjajú časom. Je v podstate výsledkom skúseností, ktoré máme.

Asi sme už všetci počuli, že niektorí ľudia motiváciu majú a iným jednoducho chýba. Veda nám ukazuje, že kvalita opatrovateľských vzťahov a príležitostí na bezpečné skúmanie v detstve, ovplyvňujú neskoršej motivácie k lepšiemu alebo k horšiemu. 

#2 Najlepší spôsob, ako udržiavať motiváciu, je podporovať interné stimuly správnym druhom externej spätnej väzby.

Cukor (odmeny) a bič (tresty) nie sú jediné spôsoby, ako motivovať ľudí. Je nepravdepodobné, aby systémy zamerané výlučne na vonkajšie odmeny a tresty docielili trvalú, produktívnu motiváciu. Je pravdepodobnejšie, že tí, ktorí vyvažujú vnútorne motivujúce aktivity ako je kreatívne riešenie problémov a hravé učenie s pozitívnou spätnou väzbou, podporia zdravú motiváciu v dlhodobom horizonte.  

#3 Závislosti narúšajú systémy motivácie a ich prekonanie si vyžaduje viac než len vôľu.

Závislosti chemicky menia základné biologické systémy, ktoré sa vyvinuli pre optimálne prežitie. Závislosť neodráža jednoduchý nedostatok vedomého úsilia alebo „zlyhanie charakteru“; Aby sme závislosť zvládli, vyžaduje si to blokovanie týchto chemických rozptýlení pod vedomú úroveň. 

#4 Motivácia je komplikovaná a má veľa vplyvov.

Správanie je ovplyvnené skúsenosťami a podmienkami, ktoré formujú myslenie tak, že dosiahnutie cieľa je možné. Zároveň je ovplyvnené aj tým, či existujú zdroje, čas, zručnosti a podpora, ktoré umožňujú konať úspešne. Je nesprávne tvrdiť, že ak niekto niečo chce dostatočne silno, nájde si spôsob, ako to urobiť. 

#5 Poskytovanie predvídateľnej odmeny nestačí na udržanie motivácie v priebehu času.

Skúsenosti, ktoré sú zakaždým presne také, ako sa očakávalo, strácajú svoju novosť a nakoniec vyvolávajú menšiu nervovú aktivitu v dopamínovom systéme. Keď zažijeme odmenu, ktorá je lepšia, ako sa predpokladalo, mozog bude uprednostňovať túto skúsenosť v budúcnosti. Ak je odmena nižšia, ako sa očakávalo, mozog bude nakoniec prejavovať menšiu motiváciu. Takže „udržiavanie vecí čerstvých“, či už prostredníctvom nových aktivít, rozličných miest alebo odmeny, je dobrou radou pre udržanie motivácie. 

Celú správu 5 Facts About Motivation That Are Often Misunderstood (Čo nás možno prekvapí o motivácii?) nájdete na adrese: 5 Facts About Motivation That Are Often Misunderstood (harvard.edu)

Zdieľajte tento článok