Materská škola pre všetkých

Zdieľame metodickú pomôcku pre samosprávy pri spustení povinných škôlok „Materská škola pre všetkých“ a to v kontexte inklúzie rómskych detí zo znevýhodneného prostredia.

Metodickú príručku pripravilo občianske združenie eduRoma – Roma education project v spolupráci s o. z. Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Zdieľajte tento článok