Materská škola pre všetkých

Zdieľame metodickú pomôcku pre samosprávy pri spustení povinných škôlok „Materská škola pre všetkých“ a to v kontexte inklúzie rómskych detí zo znevýhodneného prostredia.

Metodickú príručku pripravilo občianske združenie eduRoma – Roma education project v spolupráci s o. z. Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email