Prečo je nezamestnaných až 70 % Rómiek a ako im sprístupniť trh práce?
Týmito otázkami sa budeme zaoberať na konferencii a zameriame sa na postavenie i silu žien a zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Predstavíme výsledky našej výskumnej štúdie o postavení žien v Dobšinej a Veľkom Krtíši a cestách Rómiek, ktoré uspeli na trhu práce. Organizácie z Lotyšska a Indie budú zdieľať svoje skúsenosti z práce s prepájaním marginalizovaných žien na pracovný trh.
 
Program a viac informácií o konferencii nájdete tu:
https://karpatskanadacia.sk/konferencia-ako-spristupnit…/
Registrujte sa do 28. marca (online link na konferenciu vám pošleme po registrácii) tu:
https://forms.gle/8aa7DonWPZTrVyAQ7
 
Je to otváracia online konferencia k nášmu programu UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosť žien z marginalizovaných rómskych komunít.
 

Spíkri:

Ing. Jana Dacková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Mariann Ruud Hagen, zástupkyňa veľvyslanca, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR

Gabriella Sancisi, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku

Britské veľvyslanectvo v Bratislave (TBC)

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD., sociológ, Bratislava Policy Institute

Mgr. Gizela Brutovská, PhD., Technická univerzita Košice

doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, EsFem

Veronika Miškech Fričová, Karpatská nadácia 

Michaela Mudroňová, Agentúra práce BBSK

Dolon Ganguly, Azad Foundation, India

Inete Ielite, Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia, Lotyšsko

Malda Avramenko, Rómska mediátorka, Finalistka Women of Europe Award 2020, Lotyšsko

Jarmila Vaňová, Národná rada SR 

UPre ženy získal grant z Nórska so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu pre pilotný projekt počas, ktorého bude tím partnerov a expertov pracovať so 40 ženami z marginalizovaných rómskych komunít vo Veľkom Krtíši a v Dobšinej v rokoch 2022 a 2023. Pilotný projekt UPre ženy je realizovaný v spolupráci s Agentúrou práce BBSK, OZ Detstvo deťom a Komunitným centrom menšín Veľký Krtíš.
 
Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.