ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Učíme sa učiť sa – Dlhodobé uplatňovanie inovatívnej Feuersteinovej (FIE) metódy v popoludňajšom vzdelávaní žiakov z MRK vo Veľkej Ide / Veľká Ida

Cieľom projektu je pokračovať v organizovaní pravidelných popoludňajších školských klubov, mentorských a rodičovských stretnutí pre aktuálnu skupinu žiakov v nasledujúcich školských rokoch. Projekt predpokladá nepretržitú

Čítať ďalej »
Opis programu

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Zámerom je podporiť iniciatívy

Čítať ďalej »