Osobnostný rozvoj dieťaťa

Nevidené deti – Príklady dobrej praxe

„Výskumníci zistili, že účastníci vo veku 40 rokov, ktorí zažili vysoko kvalitný predškolský program, mali menej tehotenstiev v skorom veku, s vyššou pravdepodobnosťou ukončili strednú

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Záruka pre zraniteľné deti

Viac ako štvrtina všetkých detí v EÚ je ohrozená chudobou alebo sociálnym vylúčením. To znamená, že každé štvrté dieťa v Európe čelí zvýšenému riziku, že

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Aby žiadne dieťa nezaostávalo

Karpatská nadácia na Slovensku a Karpatská nadácia v Maďarsku vydali v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“  štúdiu, ktorá mapuje a analyzuje súčasnú

Čítať ďalej »