Investície v ranom veku sú záujmom nás všetkých

Sú investície v ranom veku skutočne dôležité? Čo patrí ku kvalitnej ranej starostlivosti a ako raná starostlivosť vplýva na vývoj mozgu? 

Dozviete sa v tomto krátkom videu:

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok