Doučovanie detí mladšieho školského veku v komunitných centrách

Zdieľame ďalšiu veľmi užitočnú metodiku, ktorú pre neziskovú organizáciu Človek v ohrození pripravila Zuzana Révészová v  spolupráci s pracovníkmi KC Kojatice, Petrovany, Roškovce a Sveržov a týka sa doučovania detí v komunitných centrách.  

Metodika sa zameriava na rozvoj  komunikačných a sociálnych zručností detí, pokrýva oblasť čitateľských a matematických zručností a prináša aj zaujímavú kapitolu o tom, ako pomôcť predškolákom stanoviť si osobné ciele. V závere nájdete v prílohách rôzne pomôcky, ktoré môžete použiť priamo pri práci s deťmi.

Celú metodiku si stiahnite tu:

Zdieľajte tento článok