Čo je potrebné urobiť aby žiadne dieťa nezaostávalo?

Karpatská nadácia na Slovensku a Karpatská nadácia v Maďarsku vydali v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“  štúdiu „Aby žiadne dieťa nezaostávalo“, ktorá mapuje a analyzuje súčasnú situáciu v oblasti služieb a programov podpory vývoja v ranom detstve (VRD) a vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) dostupných v Slovenskej republike a v Maďarsku.

Následne sa uskutočnila on-line prezentácia štúdie súčasťou čoho bola aj panelová diskusia s odborníkmi a zástupcom štátnej správy o tom, ako zlepšiť ranú starostlivosť pre všetky deti na Slovensku a v Maďarsku.

Zostrih tých najlepších myšlienok odborníkov z tohto podujatia nájdete v tomto krátko videu.

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok