Bowlbyho teória vzťahovej väzby a jej vplyvu na vývin dieťaťa

Významný vplyv v živote dieťaťa má vzťahová väzba a prvé roky dieťaťa sú najdôležitejšie z pohľadu zdravého psychologického vývinu dieťaťa. V nasledujúcom príspevku je predstavená Bowlbyho teória vzťahovej väzby medzi dieťaťom a matkou v ranom veku,  ktorá môže byť ako bezpečná tak aj neistá, pričom prináša náhľad ako jednotlivé typy vzťahovej väzby majú vplyv na psychický vývin detí.

Zdieľajte tento článok