Bowlbyho teória vzťahovej väzby a jej vplyvu na vývin dieťaťa

Významný vplyv v živote dieťaťa má vzťahová väzba a prvé roky dieťaťa sú najdôležitejšie z pohľadu zdravého psychologického vývinu dieťaťa. V nasledujúcom príspevku je predstavená Bowlbyho teória vzťahovej väzby medzi dieťaťom a matkou v ranom veku,  ktorá môže byť ako bezpečná tak aj neistá, pričom prináša náhľad ako jednotlivé typy vzťahovej väzby majú vplyv na psychický vývin detí.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email