Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Dňa 21.11.2019 sa v Košiciach konala konferencia, na ktorej hlavní aktéri projektu To dá rozum predstavili výsledky svojej niekoľkoročnej práce vo forme Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku. 

Zámerom analýzy je  opis situácie a identifikovanie najväčších problémov školstva, ich príčin, súvislostí a dopadov.  Prieskum bol realizovaný  vo všetkých vzdelávacích inštitúciach, od materských škôl po vysoké školy, pričom analýza je rozdelená do týchto častí:

1. Individualizovaná podpora všetkých učiacich sa;
2. Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov;
3. Obsah a forma vzdelávania;
4. Otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávaní;
5. Spravovanie, riadenie a financovanie školstva;  
6. Demografické východiská úvah o zmene školstva;
7. Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov.
 
Analýza je postavená na dátach, množstve rozhovorov a dotazníkov, pričom rozsahom oslovených respondentov a komplexnosťou prístupu je jedinečnou na Slovensku.
 
Celú analýzu  si môžete pozrieť tu: 

Zdieľajte tento článok