Ako zostať blízko na diaľku

Monitorovaciu správu o dištančnom vzdelávaní  žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19 vypracovala  v týchto dňoch mimovládna organizácia eduRoma.

Správa prináša taktiež návrhy odporúčaní, ktoré by bolo vhodné dodržať pri návrate žiakov do riadneho vyučovacieho procesu.  Ich sumár si môžete pozrieť tu:

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email