Ako získať silnejšiu podporu verejnosti pre inkluzívne politiky

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského pripravila policy brief, ktorý vznikol ako jeden zo záverečných výstupov  výskumného projektu Zvyšovanie podpory verejnosti voči inkluzívnym politikám na lokálnej úrovni.

Cieľom projektu bolo nájsť efektívne spôsoby komunikácie, ktoré by pomohli aktérom získať podporu verejnosti a zainteresovaných strán pri príprave a realizácii projektov zameraných na inklúziu ľudí z vylúčených komunít. V rámci projektu bolo od roku 2018 do roku 2021 zrealizovaných  niekoľko sérií výskumov a experimentálnych štúdií, ktoré skúmali, ako verejná mienka nazerá na podporu ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách a tiež zaznamenávali skúsenosti starostov a starostiek s presadzovaním tzv. projektov pre Rómov.

Výsledkom je táto policy brief pre širokú verejnosť. Pre samosprávy je pripravená praktická príručka s odporúčaniami a modelovou situáciou. Oba dokumenty si môžete stiahnuť tu:

Zdieľajte tento článok