Ako budovať u detí odolnosť?

Zníženie účinkov výraznej nepriaznivosti na zdravý vývoj detí je nevyhnutné pre pokrok a prosperitu každej spoločnosti. Veda nám hovorí, že niektoré deti rozvíjajú odolnosť alebo schopnosť prekonať vážne ťažkosti, zatiaľ čo iné nie. Pochopenie toho, prečo sa niektorým deťom darí aj napriek nepriaznivým skorým skúsenostiam, je kľúčové, pretože to môže viesť k efektívnejším politikám a programom, ktoré pomôžu väčšiemu počtu detí dosiahnuť svoj plný potenciál.

Jedným zo spôsobov, ako pochopiť vývoj odolnosti, je vizualizácia balančnej váhy alebo hojdačky. Ochranné skúsenosti a schopnosti zvládania na jednej strane, vyvažujú značnú nepriazeň osudu na strane druhej. Odolnosť je evidentná, keď zdravie a vývoj dieťaťa smerujú k pozitívnym výsledkom – dokonca aj vtedy, keď je na strane negatívnych výsledkov veľa faktorov.

V priebehu času môže kumulatívny vplyv pozitívnych životných skúseností a zručností pri zvládaní situácie posunúť pozíciu oporného bodu, čo uľahčuje dosahovanie pozitívnych výsledkov.

 
Jediným najbežnejším faktorom u detí, u ktorých sa rozvíja odolnosť, je aspoň jeden stabilný a oddaný vzťah s podporujúcim rodičom, opatrovateľom alebo inou dospelou osobou.Tieto vzťahy poskytujú personalizovanú schopnosť reagovať a ochranu, ktorá chráni deti pred narušením vývoja. Budujú tiež kľúčové schopnosti – ako je schopnosť plánovať, monitorovať a regulovať správanie – ktoré deťom umožňujú adaptívne reagovať na nepriazeň osudu a tiež prosperovať. Táto kombinácia podporných vzťahov, adaptívneho budovania zručností a pozitívnych skúseností je základom odolnosti.
 
Deti, ktorým sa darí aj napriek vážnym ťažkostiam, majú zvyčajne biologickú odolnosť voči nepriazni osudu a silné vzťahy s dôležitými dospelými v ich rodine a komunite. Odolnosť je výsledkom kombinácie ochranných faktorov. Ani individuálne charakteristiky, ani sociálne prostredie samotné pravdepodobne nezabezpečia pozitívne výsledky pre deti, ktoré zažívajú dlhé obdobia toxického stresu. Je to interakcia medzi biológiou a prostredím, ktorá buduje schopnosť dieťaťa vyrovnať sa s nepriazňou osudu a prekonať hrozby pre zdravý vývoj.
 
Výskum identifikoval spoločný súbor faktorov, ktoré predisponujú deti k pozitívnym výsledkom, keď budú čeliť závažným nepriaznivým okolnostiam. Jednotlivci, ktorí prejavia odolnosť v reakcii na jednu formu nepriazne, nemusia nevyhnutne tak urobiť v reakcii na inú. Keď však tieto pozitívne vplyvy fungujú efektívne, „naskladajú váhu“ s pozitívnou hmotnosťou a optimalizujú odolnosť vo viacerých kontextoch. Medzi tieto vyrovnávacie faktory patrí: 
  • uľahčenie podporných vzťahov medzi dospelým a dieťaťom
  • budovanie pocitu vlastnej efektívnosti a vnímanie kontroly
  • poskytovanie príležitostí na posilnenie adaptačných zručností a samoregulačných schopností
  • a mobilizovanie zdrojov viery, nádeje a kultúrnych tradícií.

Naučiť sa zvládať zvládnuteľné hrozby je rozhodujúce pre rozvoj odolnosti. Nie každý stres je škodlivý. V živote každého dieťaťa existuje množstvo príležitostí zažiť zvládnuteľný stres – a s pomocou podporujúcich dospelých môže tento „pozitívny stres“ podporovať rast. Postupom času dokážeme lepšie zvládať životné prekážky a ťažkosti, a to fyzicky aj psychicky.

Schopnosti, ktoré sú základom odolnosti, možno posilniť v každom veku. Mozog a iné biologické systémy sú najviac adaptabilné v ranom veku. Napriek tomu, že ich vývoj kladie základ pre širokú škálu odolných spôsobov správania, nikdy nie je neskoro na budovanie odolnosti. Aktivity na podporu zdravia primerané veku môžu výrazne zvýšiť pravdepodobnosť, že sa jednotlivec zotaví zo zážitkov vyvolávajúcich stres. Napríklad pravidelné fyzické cvičenie, praktiky na znižovanie stresu a programy, ktoré aktívne budujú výkonné funkcie a schopnosti sebaregulácie, môžu zlepšiť schopnosti detí a dospelých vyrovnať sa s nepriazňou v živote, prispôsobiť sa im a dokonca im predchádzať. Dospelí, ktorí posilňujú tieto zručnosti v sebe, môžu lepšie modelovať zdravé správanie svojich detí, a tým zlepšiť odolnosť ďalšej generácie.

Celú správu Resilience (Odolnosť) nájdete na adrese: Resilience (harvard.edu)

Zdieľajte tento článok