Aká budúcnosť čaká deti z domácností ohrozených chudobou?

Negatívny vplyv chudoby na človeka je všeobecne známy.  Väčšina z nás si však skutočnú chudobu nevie ani predstaviť, ako ani to, koľko ľudí postihnutých chudobou na Slovensku žije a aké sú overené riešenia chudoby vo svete.

Prinášame Vám preto zaujímavú a rozsiahlejšiu štúdiu o chudobe od Ing. Tomáša Želinského, PhD., ktorý pôsobí ako docent Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a vedecký pracovník Sociologického ústavu Akadémie vied ČR a výskumu chudoby sa venuje už dlhšie obdobie.

Štúdia sa zaoberá meraním chudoby, zaujímavými zisteniami o chudobných ľuďoch, údajmi o chudobe na Slovensku či problémami diskriminácie ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách a to všetko s prihliadnutím na dopad chudobného prostredia na vývoj detí. V štúdii sú prezentované dostupné odporúčania, ktoré by mohli pomôcť problém chudoby riešiť, niektoré konkrétne príklady úspešných programov zo sveta ako aj prehľad vybraných národných projektov zameraných na riešenie problému chudoby na Slovensku.

Zdieľajte tento článok