Aby žiadne dieťa nezaostávalo

Karpatská nadácia na Slovensku a Karpatská nadácia v Maďarsku vydali v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“  štúdiu, ktorá mapuje a analyzuje súčasnú situáciu v oblasti služieb a programov podpory vývoja v ranom detstve (VRD) a vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) dostupných v Slovenskej republike a v Maďarsku.

Autormi štúdie za maďarskú stranu je  Zsombor Farkas a za slovenskú stranu trojica autorov Petra Melikantová, Monika Miňová a Alexander Mušinka.

Štúdia sa zameriava na predstavenie základných charakteristík systémov v oboch krajinách a opisuje hlavné zásady, právne rámce, cieľové skupiny, prístupy, metódy a intervencie v oblasti VRD a VSRD. Jej ambíciou je tiež informovať o skúsenostiach, výsledkoch ale i dilemách štátnych aj občianskych intervencií a o príkladoch dobrej praxe na Slovensku a v Maďarsku, ktoré vychádzajú z podobných metód a zdrojov. Experti zo Slovenska a Maďarska pri analýze charakteristík VRD a VSRD pracovali s relevantnými zdrojmi, legislatívnymi normami a predpismi, databázami a údajmi. Z priestorového hľadiska sú cieľovým územím štúdií prihraničné oblasti – Košický kraj na Slovensku a Severné Maďarsko a Severná Veľká nížina v Maďarsku, ktoré charakterizujú početné ekonomické a sociálne ťažkosti.

Štúdia je spracovaná v anglickom, slovenskom a maďarskom jazyku. My Vám prinášame slovenskú a anglickú verziu a veríme, že bude aj pre Vás zdrojom nových informácií a inšpirácií pri práci a podpore ranej starostlivosti na Slovensku.

Táto štúdia bola vytvorená v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok