Raná starostlivosť vo vylúčených komunitách alebo Od perinky k inklúzii
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Neurovedecké poznatky o zdravom vývine dieťaťa

Rané detstvo je obdobím veľkých očakávaní a rýchlych zmien, keď je architektúra vyvíjajúceho sa mozgu najviac otvorená vzťahom, skúsenostiam a ich vplyvom. Výrazne nepriaznivé životné podmienky môžu narušiť vývin malých

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

5 krokov na rozvoj mozgu

Citlivé a reagujúce vzťahy medzi deťmi a dospelými, s množstvom vzájomných interakcií, tvoria v mozgu dieťaťa pevný základ pre budúci rozvoj a schopnosť učiť sa. Takáto interakcia typu „serve and

Čítať ďalej »