Raná starostlivosť vo vylúčených komunitách alebo Od perinky k inklúzii
Program rozvoja rómskych komunít

Druhé meranie vývinu detí v rómskych komunitách

Súčasťou aktivít Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, je meranie vývinu detí, ktorého cieľom je včas zaregistrovať vývojové oneskorenia u detí a následne

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Deti a hranice

Stanoviť správne deťom hranice je jedna z najťažších rodičovských úloh. Je na to potrebné veľa lásky, tolerancie, správny úsudok a hlavne dobrý vlastný príklad.  O tom, aké dôležité je stanoviť

Čítať ďalej »