Raná starostlivosť vo vylúčených komunitách alebo Od perinky k inklúzii
Samosprávy

Varna – mesto služby včasnej intervencie

V Bulharsku začali službu včasnej intervencie poskytovať viaceré organizácie občianskej spoločnosti v roku 2010 v niektorých veľkých mestách krajiny spolu s prijatím národnej stratégie Vízia deinštitucionalizácie detí v Bulharskej republike.

Čítať ďalej »